ActualitésnetalkoleSanté

AN KREYÒL – Sante : Ministè Sante Piblik la Lanse Ofisyèlman Vaksen pneumocoque pou timoun mwen ke yon lane

Marie Greta Roy CLEMENT Ministère de la santé publique et de la population
498views

Ministè sante piblik ak popilasyon an (MSPP) lanse lendi 29 oktòb la vaksen pneumocoque ki rantre nan kad batay ministè a ap mennen pou diminye kantite timoun k’ap mouri nan peyi a chak ane.

Divès kad nan ministè a te pale ak laprès pou pote anpil esplikasyon sou byenfezans vaksen pneumocoque la.

Minis sante a Marie Gréta Roy Clement pale de inite kòdinasyon pwogram vaksinasyon nan ministè sante piblik la sou lansman ofisyèl vaksen sa ki pral kwape maladi ki anpache sistèm respiratwa ti bebe yo byen fonksyone. Yon vaksen ki ap pwoteje timoun yo kont nemoni, mennengit ak anpil lòt ti enfeksyon ki ap nui sistèm respiratwa ti bebe yo.

Timoun yo sipoze pran 3 dòz vaksen pneumocoque : yon premye dòz ki dwe bay sou sis premye semèn yo, dezyèm dòz la 10 semèn,  twazyèm dòz la sou 14 semèn.
Se enpòtan pou manman pitit yo vini avan timoun yo gen yon lane nan peryòd ministè a vize pou tibebe yo pran tout dòz vaksen yo.

Manman pitit yo ap gen tout enfòmasyon lè yo ale lopital oubyen nan yon sant sante sou vaksen pneumocoque la.

Ministè sante piblik prevwa vaksine 15% timoun pou ane sa, 250 mil timoun pou ane 2019 la, 260 mil rive lane 2020.

Ministè a gen 11 antijèn nan pwogram vaksinasyon nasyonal la deja.

Ti enfeksyon sa ka touye timoun nan avan 5 lane si yo pran bon jan dispozisyon, sak fè yo menm nan ministè a yo gen misyon pou pwoteje popilasyon an ak manman pitit yo an patikilye.

Ministè a bay tout ankadreman ak inite kòdinasyon pwogram vaksinasyon an tout sipò a travè bidjè nasyonal la ki anchaj pou vaksine tibebe ki pako genyen yon lane yo.

Leave a Response