ActualitésAn KreyòlCultureNAK Navalnetalkole

DEZYÈM JOU GRA KANAVAL OKAP ! KIJAN SA TE YE?

Credit: Iris Media
Credit: Iris Media
135views

Yeswa te gen 4 djaz sou beton an: ALEZ, BEL LOOK, ANBYANS & GAMAX.

Jan yo klase a se konsa yo te ye aou beton an.
Pakou a te demare bò 8 è avèk Alèz.

ALÈZ, tankou yo te pwomèt sa aprè premye jou gra a, son an te amelyore, e Atis yo tap kreye anpil animasyon sou tout pakou e piblik la te reponn devan djaz la, malgre yo pa vrèman konnen kanaval la.
Yèswa ekip ALEZ la monte nivo a.

Fòk nou siyale te gen mizisyen SEVEN MIZIK ki te akonpanye ALEZ yèswa.

BEL LOOK, si premye jou gra a li te pami group ki te mennen plis moun sou beton an, ebyen yèswa Bel Look pèdi anpil nan piblik li an, malgre anpil animasyon Atis yo tap kreye. Son an te bon e pou moun ki te kanpe ap asiste yo sa te fè zorèy yo plezi.

ANBYANS, se avan dènye group ki te nan pakou a e se group ki te mennen plis moun dèyè l yèswa.
Depi nan kòmansman anpil animasyon tap kreye, piblik la tap reaji avèk yo, malgre jiskaprezan son an poko fin ok. Anpil mesaj de sansibilizasyon.

Fòk nou siyale yon lòt fwa ankò chantè BAGAY 9 la BELIEVER te akonpanye ANBYANS. (Maestro Machete pral kandida pou Depite Okap) daprè sa li anonse yèswa.

GAMAX, ki vin ogmante kantite djaz yo sou beton an, nap raple yo pat prezan premye jou gra a.

Avèk anpil koulè se Gamax ki tap fini pakou a yèswa.
Piblik la te reponn prezan, Gamax ki fè tout pakou a avèk yon son ki efikas, anpil animasyon tap kreye, moun yo tap byen danse nan DJAZ NATHAN AN, tankou chantè yo pat sispann repete sa sou tout pakou a. Li deja 2 zè nan maten lè cha Gamax la te pran pàn nan zòn ri 24 B, men pakou a te deja boukle paske yo te deja pase devan Lameri.

Fòk nou siyale te gen plizyè mizisyen CLIFF COMPAS ak OPEN MUSIC ki te akonpanye GAMAX.

Dezyèm jou gra Kanaval Okap la te yon reyisit. Yon lòt fwa moun Okap voye yon siyal klè pou montre yo se yon pèp sivilize.

Te gen plis moun ki soti yèswa.

PNH ki kontinye fè yon bon travay.

CROIX ROUGE ki te akonpanye patisipan yo.

Fòk nou siyale kontrèman a premye jou gra a djaz yo te monte nan ri 2, pou dezyèm jou a tout djaz yo te pase Lafosèt ak Cité Lescot san pa gen anyen dwòl ki pase.

OKAP SE NOU, NOU SE OKAP.
KANAVAL PA POLITIK.
VIV KANAVAL OKAP

Leave a Response