An KreyòlIdées & RéflexionsKreyol

Dyaspora Cheri m yo

112views

Ayisyen kap viv kèlke swa kote nan mond lan jodi a pèmèt mw fè yon ti pale ak nou.

Nou konsyan tout sakrifis nou fè pou soutni fanmi zanmi nou ki ayiti, nou rekonèt san dyaspora a lè konsa peyi a te ka efondre nan yon povrete ekstrèm; pa gen okenn manti nan sa ke san nou se nan men nèg anwo sèlman pèp la te ka wè dola vèt, e’m panse menm jan avè m tout ayisyen gen anpil lanmou pou nou.

Men tanpri souple sispann kalifye pèp la tout bèt akoz fòm majorite mouvman leve kanpe nan peyi a pran. Wi se vre pèp la konn fè kèk eksè nan metòd li itilize pou fè pase revandikasyon l yo. Men kesyon pou n pa poze tèt nou se èske metòd sa yo pèp la itilize a pwopòsyonèl ak kantite enjistis sosyal lap sibi? An pasan kite m di nou, modèl lamizè nou te pati kite lakay la vin pi rèd wi nan moman nap pale la a.

Nan yon peyi kote dwa mas pèp la pa respekte (dwa pou yal lekòl, pou yo travay, pou yo manje, pou jwenn sante, elektrisite, elatriye) pandan se pa mwayen ki manke, men se jis ke richès peyia separe ak yon ti minorite zwit, ki pi gwo vyolans ki ka gen pase sa?

Otorite yo dilapide 4 milya dola ameriken Venezyela te prete peyi a nan koze akò petwo karibe san yo pa fè ankenn gwo pwojè ak lajan sa a. Sa k pi rèd la se 90% moun pòv ki ret nan peyia ki pral ranbouse lajan sa a. Yo antre nan ONA yo pran pakèt milyon goud pou yo remèt nan 40, 50 tan pandan anpil ladan yo genyen plis ke 50 lane. E kitem raple nou ke kòb ONA se kòb kotizasyon kantite malere ayisyen ki rete nan peyi a toujou.

Malgre tout kòb kap brase nan peyi a sa pa anpeche kondisyon lavi popilasyon an vin pi mal.

Danse rabòday tèt bese bouda anlè, pete Chawa, avec Chiwawa, Polky ak Tony mix, se lwazi ak atis sa yo ke sistèm nan enpoze jenès la poul ka bliye tribilasyon l.

Nan plas moun sa yo kap viv nan mizè nwa sa ou pa tap plis ke sovaj ou menm ??

Leave a Response