Menu Fermer

AN KREYÒL – Dosye Godson Orelus : Aprè yon mwa prizon, avoka l ap denonse abi

Godson-Orelus

Avoka ansyen direktè jeneral polis nasyonal Ayiti a (ki gen sig li an fransè PNH), Mèt Eugène Pierre Louis mande prete mikwo laprès pou denonse, vyolasyon sistematik li di kliyan li Godson Orelus viktim, ki gen plis pase yon mwa nan prizon.

Mèt Eugène Pierre Louis di ansyen DG PNH la viktim yon arestasyon ilegal ki pa kadre ak sa lalwa di. Avoka a fè konnnen kliyan li an gen dwa a yon rekèt men leve, rekèt li te fè depi menm jou jij Lumerant te pase lòd pou fèmen kliyan l lan nan prizon sivil Saint Marc nan jou ki te 26 oktòb la.

Avoka a demonse refi kategorik demand li an bò kote dwayen tribinal premyè enstans Saint Marc la, ki pa asepte rekèt an habeas corpus an favè anyen DG PNH la.

Sa fè deja plis pase yon mwa depi ansyen direktè jeneral polis nasyonal Dayiti a dèyè kat miray nan lakou Saint Marc sou akizasyon : krim transnasyonal, trafik ilegal zam ak minisyon, asosyasyon malfektè, kontrebann, detansyon zam ilegal ak minisyon domaj volontè kont leta Ayisyen.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *