An KreyòlSanté

AN KREYÒL – SANTE : 4yèm edisyon sante mantal samdi ak dimanch nan fakilte medsin

Sante mantal
666views

Doktè Wilcox Toyo, pale sou Zafè sante mantal an Ayiti, li di aspè vyolans la pa sèlman an Ayiti men li yon pwoblèm mondyal ki vinn pi konplike chak jou pi plis.

Vyolans nan fwaye yo se koz chire pit, pale anpil, kòlè, youn kap gade lòt arega, grèv bèbè.

Nan vyolans la gen sa doktè a di ki rele moman kriz kote moun nan ap fè aksyon bat la. E lè moman kriz sa fin pase moun nan pral lage chay la sou viktim nan kòm kwa se li ki ta fè sa rive se li ki lakòz tout sa.

Se pat fòt li, aprè ou pral wè moun sa yo tèt a tèt ap byen pase, tankou 2 moun ki fenk marye.

Sa pral rekontinye, lè sa se gwo kalòt kout pye kout kouto a konn menm arive touye tou.

Doktè Toyo di vyolans la kòmanse depi nou timoun nan lekòl nan fanmi kote yap bat, tout jounen. Tout sa yo ap aji sou moun lan ak sante mantal li.

Leta kap fè vyolans sou pèp la, polisye yo nan lari a ki pi prè pou aretew olye yo potew sekou.
Lèw sibi vyolans li pi fasil pou moun ki sibi vyolans la repwodwi vyolans la.

Lè yon moun sibi zak vyolans dèfwa se la wont ak perèz ki fèl kenbe sa an sekrè, li konn oblije bay manti, pè denonse agresè a, pè pale sa ak moun, pè pote plent nan tribinal.

Li men konn oblije bay manti pou defann agresè a, dèfwa kache mak kou yo, swa ak paran li ak zanmi li.

Dèfwa viktim nan pè pou maryaj li pa tou kraze sak fèl fè silans, pou fanmi vin gen rezon sou li, dèfwa tou se paske yo ap kite timoun yo, yo gentan genyen yo.

Agresè a konn pwomèt yo lanmò, si ya l pote plent, si sa pran lari.

Bon si mari sa gen gwo mwayen lajan ak politik sa pap pale menm paske yo pa kwè nan jistis peyi Dayiti.

Fòk sosyete a ta pran konsyans, Leta li menm pou ta toujou pote asistans sosyal, sikolojik ak remanbre sistèm jistis la pou pèmèt moun ki viktim vyolans sou tout fòm jwen jistis.

Pilwen doktè Toyo fè konnen depi yon moun pran plezi nan gade sèn vyolans wap vinn vyolan tou.

Li pa fasil men gen mwayen pou fini ak vyolans kap fèt sou de moun kap viv nan kay pi mèyè mwayen an dapre doktè a , se dyalog ak metriz tèt ou.

Si’w wè moun nan fache, li eksite , ou menm ou pa gen pou fèl pi eksite toujou saw dwe fè se deplase.

Doktè Wilcox Toyo, ki se yon espesyal is sante mantal, prezidan (SOHSAM, Haitian Mental Health Society), envite gran piblik la , samdi 6, dimanch 7 oktòb sa nan 4 eme edisyon salon sante mantal kap fèt nan fakilte sedsin ak famasi nan kapital peyi Dayiti , Pòtoprens.

 

Leave a Response