+509 41 21 7131 contact@netalkole.net
ActualitésAn Kreyòlnetalkole

AN KREYÒL – Politik : RDNP Pwopoze 13 rekòmandasyon pou soti peyi a nan kriz, san demisyon prezidan repiblik la

Eric Jean Baptiste RDNP

Rassemblement des Démocrates Nationaux Progressistes (RDNP) fè 13 rekòmandasyon pou sòti peyi a nan kriz li twouve l’ jounen jodi a, san yo pa mande demisyon prezidan repiblik la pou evite peyi a yon malè pandye gè sivil ki ap siyale l’.

Men lis rekòmandasyon yo :

1- Poze sele sou byen tout moun san paspouki ki gen non yo site nan dosye lajan PetroCaribe a.

2- Bloke kont bankè tout moun ki enplike nan gaspiyay lajan fon PetroCaribe a.

3- Mete entèdiksyon depa kont tout moun ki gen non yo site nan gaspiyay lajan PetroCaribe a.

4- Mande konkou polis entènasyonal (Interpol) ak lòt enstans entènasyonal pou ede Ayiti retrase e jwenn kote lajan an kache aletranje.

5- Fè evalyasyon, ak fim endepandan, tout travay ki te kòmanse yo, pou leta kapab egzije konpayi ki gen kòb nan men yo pou fini rès travay yo. Lanse san pèdi tan, san demagoji yon vrè pwosè sou lajan fon PetroCaribe a.

6- Redui o maksimòm fason leta ap depanse kòb chak jou, pran mezi pou peyi a sispann enpòte sa ki pa esansyèl pou moun viv.

7- Laji asyèt fiskal la, konbat tout bon vre kontreband, kriminalize evazyon fiskal.

8- Kreye travay a wot entansite mendèv, pou soulaje mizè pèp la ki pa gen manje nan asyèt li. Travay a wot entansite men dèv sa pa vle di fè rara, men pito al fè mi sèk nan ravin, konstwui wout an beton, peyi Ayiti gen sab gen siman gen dlo.

9- Chita pale san zanmitay, san esklizyon ak tout kò ki òganize nan sosyete a pou n deside sou ki fòm leta nou vle.

10- Mete an plas pwogram sosyal konvèsyon pou bandi ki vle depoze zam yo, sa k pa vle pou leta mete yo yon kote pou sispann anmède lapè piblik.

11- Lanse pwogram pwodiksyon nasyonal la, aprann peyi Ayiti nesesite pou konsome pwodui lakay.

12- Met kanpe sou pye pwogram planin familyal pou kontwole e frennen endistri moun nap ponpe timoun san kontwòl pandan nou pap pwodui richès.

13- Fè lwa, pou yon fwa pa mwa, etidyan, ekolye, anplwaye leta ak patriryòt bòn volonte bay Ayiti peyi nou, yon jou travay kominotè.

RDNP mande pou limyè fèt sou zafè lajan PetroCaribe a. Sekretè a mande pou pouvwa anplas la sispann pwoteje tout moun gagote lajan fon petrocaribe a.

Eric Jean Baptiste di li wè politisyen tradisyonèl yo enfiltre mouvman revèy sitwayen an pou regle zafè pa yo (Wete pye pa w ban m mete pye pa m), ki kreye yon sitiyasyon k’ap twouble peyi a, kote timoun pa ka al pran ti moso pen lenstriksyon, aksyon briganday sa yo fòse lekòl fèmen pandan pitit pa nèg sa yo lekòl lòt bò dlo. Ti machann, chofè kamyonèt, ouvriye, ouvriyèz k’ap bat dlo pou fè bè pa ka pran lari. Gwo komès, labank, ponp gaz, administrasyon leta tout paralize, kout zam ap chante tribò pa babò. Chak katye ak chèf gang yo achte katye popilè lajan kontan.

RDNP pa an favè yon gè sivil li pran sant tou prèt pou eklate nan peyi Dayiti.

Leave a Response